Изграждане на тръбопроводи

Промишлени тръбопроводи

Имате готов проект и търсите изпълнител за тръбопроводите?

Ние можем да Ви предложим висококачествено изпълнение на всякакъв вид стоманени промишлени тръбопроводи включително:

Нямате готов проект или търсите решение за производствен проблем?

Нашият екип има богат опит и контакти с проектантски организации заедно с които сме готови да изслушаме Вашите изисквания и да предложим комплексни проектни решения максимално отговарящи на Вашите очаквания. Сферите, в които можем да сме ви полезни:

Нашите заварчици са сертифицирани по БДС EN 9606 и могат да предложат високо качество на нашите клиенти. Редовно изпълняваме обекти на които заварчиците се изпитват от външни организации и дават допусни проби. Тръбопроводите, които изпълняваме, се издават към клиента заедно с техническа документация (паспорт) включващ сертификати за всички вложени материали и консумативи.
Притежаваме удостоверение от ИДТН за поддръжка и преустройство на съоръжения под налягане (удостоверение)
Сертифицирани сме и по БДС EN 3834-2, EXC3 (сертификат)

Термообработка на заварени съединения на тръбопроводи

Допълнително към изграждането на тръбопроводи предлагаме и термообработка на заварени съединения. Разполагаме със специализирано оборудване за електросъпротивително нагряване на немската фирма WELDOTHERM и можем да предложим различни видове термообработки:

Нашите заварчици са сертифицирани по БДС EN 9606 и могат да предложат високо качество на нашите клиенти. Редовно изпълняваме обекти на които заварчиците се изпитват от външни организации и дават допусни проби. Тръбопроводите, които изпълняваме, се издават към клиента заедно с техническа документация (паспорт) включващ сертификати за всички вложени материали и консумативи.
Притежаваме удостоверение от ИДТН за поддръжка и преустройство на съоръжения под налягане (удостоверение)
Сертифицирани сме и по БДС EN 3834-2, EXC3 (сертификат)

Реализирани проекти