Промишлен монтаж

Имате необходимост от монтиране, разтоварване, нивелиране, асемблиране или разглобяване на оборудване?

От пристигането на оборудването върху камиона (-ите) до мястото за финален монтаж ние Ви предлагаме цялостна услуга, която може да включва:

Ние разполагаме с квалифицираните служители и подходящата техника за вашият случай. Независимо дали става въпрос за употребявано или ново оборудване, дали има ръководител от страна на производителя на оборудването (супервайзър) или има части за ремонт или подмяна – ние можем да сме Ви полезни във всяко едно направление.

Всички товаро-разтоварни дейности при преместването и монтажа на машини и друго оборудване се извършват от квалифицирани специалисти с дългогодишен опит в тези дейности. За разтоварване на машините използваме качестване и проверена техника както и изправни товарозахватни съоръжения.

За всяка една стъпка от преместването и монтажа на машини и оборудване разполагаме със собствено професионално оборудване което поддържаме винаги в изправност.

Индустриални премествания

Премествате производствено оборудване от една локация на друга?

ИЛИ

Купувате оборудване, което трябва да се разглоби, транспортира и сглоби отново във Вашия завод?

Можем да Ви предоставим услугата по механичен и електро демонтаж и монтаж на машини и оборудване независимо дали става въпрос за преместване на територията на България или извън страната. В зависимост от големината на проекта ние можем да оборудваме една или повече групи със необходимите инструменти и да отидат до мястото на демонтаж където и да се намира то. Всички части се маркират, а при по-големите проекти се правят и чертежи и схеми, преди да се пристъпи към разглобяване.
Имаме изпълнени подобни проекти от различна големина за преместване на оборудване от Гърция, Австрия и Швеция до България. Като в един от случаите демонтирахме и монтирахме оборудване, за което бяха необходими 51 ТИР-а и няколко специализирани превоза за извънгабаритните компоненти. Имахме организирани два екипа – един който товари демонтираното оборудване на мястото на демонтаж и друг на мястото на монтаж, който разтоварва и директно започва монтажа на оборудването.

Реализирани проекти