Кранове и подкранови пътища

Монтаж / демонтаж на мостови кранове

Поръчали сте нов мостов кран и търсите квалифицирана фирма за монтаж?

Имате стар мостов кран, който трябва да се демонтира?

Трябва да разместите мостови кранове, които се намират на един подкранов път?

Какъвто и да е Вашият случай, можете да се обърнете към нас за оглед и оферта за необходимата ви дейност. Квалифицираният ни екип има богат опит в подобни дейности и е свикнал да работи при високите изисквания присъщи за производствените предприятия. Наясно сме, че дейностите по монтаж / демонтаж / разместване на мостови кранове следва да се извършват с възможно най-малко възпрепятстване на работните процеси като същевременно се съблюдават установените норми и правила за безопасна работа. За да може всичко да протече гладко и бепроблемно е необходимо да се изготви подробен план за съответния проект. Изготвянето на подобен план изисква време и колкото по-рано сме ангажирани с проекта толкова по-добре могат да се планират дейностите. Друг плюс на навременното планиране е възможността за ангажиране на най- подходящата механизация на най-добрата цена.

Ремонт на мостови кранове

Ако имате проблеми с работата на вашия кран, ако се нуждаете от подмяна на ходови колела, двигател, релси на крановата количка или ремонт на кранов механизъм – ние можем да ви предложим тези дейности изпълнени от нашите квалифицирани служители. Притежаваме удостоверение от ДАМТН за поддържане, ремонтиране и преустройство на повдигателни съоръжения и релсовите пътища към тях (удостоверение №С165).

Подкранови релсови пътища

Имате ново хале и трябва да се монтира нов релсов път за кран?

Можете да се обърнете към нас за изграждането както на самия релсовия път така и на цялата носещата конструкция (подкрановите греди и колони)

Имате старо хале и имате предписание от надзора за ремонт или имате проблеми с движението на крановете?

Наш специалист може да Ви посети и да направи оглед на текущото състояние на релсовите Ви пътища след което да изготвим оферта за ремонт. Може да е необходимо да се подменят релси, а може и да е необходима само корекция на геометрията на релсите и притягане на болтовите връзки.
При по-стари халета, може да е необходимо да се подменят и самите подкранови греди – това е доста по-тежък ремонт, с който нашият екип се е справял многократно и също можем да извършим ако случаят го налага.
Притежаваме удостоверение от ДАМТН за поддържане, ремонтиране и преустройство на повдигателни съоръжения и релсовите пътища към тях (удостоверение №С165)

Реализирани проекти